Roder HTS Structures

Personvern

Retningslinjer for personvern

Følgende retningslinjer for personvern beskriver hvordan RÖDER HTS HÖCKER GmbH bruker og beskytter opplysningene du gir RÖDER HTS HÖCKER GmbH når du bruker dette nettstedet.

RÖDER HTS HÖCKER GmbH tar personvern på alvor. Vi forsikrer deg om at alle opplysninger du oppgir som kan brukes til å identifisere deg når du bruker nettstedet, utelukkende vil bli brukt i henhold til disse retningslinjene. Retningslinjene kan fra tid til annen bli endret ved at RÖDER HTS HÖCKER GmbH oppdaterer denne siden. Les gjennom innholdet på denne siden med jevne mellomrom for å se om du samtykker i endringene. Disse retningslinjene trer i kraft 20. august 2010.

Hvilke opplysninger samler vi inn?

 1. Navn og stilling.
 2. Kontaktopplysninger, herunder e-postadresse.
 3. Demografisk informasjon som postnummer, preferanser og interesser.
 4. Andre opplysninger som er relevante i forhold til kundeundersøkelser og/eller tilbud.

Hva gjør vi med opplysningene vi samler inn?

Opplysningene hjelper oss til å forstå dine behov og tilby deg en bedre tjeneste. Vi bruker opplysningene blant annet til følgende:

 1. Internt regnskap.
 2. Forbedre produkter og tjenester.
 3. Sende deg e-post med informasjon om nye produkter, tilbud og annen informasjon vi tror du kan være interessert i.
 4. Ta kontakt med deg i forbindelse med markedsunders鴎elser, ta kontakt via e-post, telefon, faks eller post, tilpasse nettstedet i henhold til dine interesser.

2) Sikkerhet

Vi gjør vårt ytterste for å sørge for at opplysningene du gir oss, ikke kommer på avveie. Vi benytter elektroniske og administrative prosedyrer for å verne om og sikre opplysningene vi henter inn via Internett og forhindre at uautoriserte personer får tilgang til dem.

3) Bruk av informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten fil som med ditt samtykke, lagres på datamaskinens harddisk. Informasjonskapselen brukes deretter til å analysere nettrafikken og varsler deg når du åpner bestemte nettsider. Ved hjelp av informasjonskapselen kan nettprogrammer skille deg ut fra andre brukere. Ved å samle inn og ta vare på informasjon om dine preferanser, kan programmet tilpasses dine behov og hva du liker og ikke liker.

Vi bruker informasjonskapsler som registrerer nettrafikken, for å finne ut hvilke sider som besøkes. Det hjelper oss å analysere data om trafikk til nettsiden og forbedre nettstedet i tråd med brukernes behov. Opplysningene brukes kun til statistisk analyse og vil deretter bli slettet.

Generelt sett hjelper informasjonskapslene oss å gjøre nettstedet mer interessant for deg ved at vi kan se hvilke sider du har nytte av og hvilke du ikke bruker. Informasjonskapslene gir oss ikke tilgang til datamaskinen din eller andre opplysninger om deg enn de du velger å gi oss.

Du står fritt til å velge om du vil godta eller avvise informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler, men det er som regel mulig å endre innstillingene i nettleseren, slik at du kan velge om du vil godta dem eller ikke. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kan føre til at du ikke får fullt utbytte av nettstedet.

4) Koblinger til andre nettsteder

Nettstedet vårt inneholder koblinger til andre nettsteder vi tror kan være av interesse. Vær imidlertid oppmerksom på at vi ikke har kontroll over innholdet på disse nettstedene.

Vi kan derfor ikke holdes ansvarlige for bruken av personopplysninger o.l. som du oppgir etter at du har klikket på en kobling og forlatt våre nettsider. Eksterne nettsteder dekkes ikke av disse retningslinjene for personvern.

Vær forsiktig, og les gjennom personvernerklæringen på det aktuelle nettstedet før du foretar deg noe.

Kontroll over personopplysningene:

Du kan velge å begrense innsamling og bruk av personopplysninger på følgende måter:

 1. Merk av i avkryssingsruten for å gjøre oppmerksom på at du ikke vil at opplysningene skal brukes i markedsføringsøyemed, når du fyller ut skjemaer på nettstedet.
 2. Hvis du tidligere har gitt tillatelse til å bruke personopplysningene i markedsføringsøyemed, kan du skrive til oss eller sende oss en e-post (verkauf@roeder-hts.de) hvis du ombestemmer deg.
 3. Vi kommer ikke til å selge, distribuere eller leie ut personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke eller med mindre loven krever det. Det kan hende vi bruker personopplysningene til å sende deg informasjon om tredjeparter vi tror du kan være interessert i, hvis du har godtatt dette.

Hvis du mener at opplysningene vi har om deg, ikke stemmer eller er ufullstendige, ber vi deg ta kontakt med oss så snart som mulig, enten via brev eller e-post (se adressen ovenfor). Eventuelle feil vil bli rettet opp umiddelbart.

5) Vilkår for bruk av nettsted

Velkommen til nettstedet vårt. Gjennom å søke i og bruke nettstedet godtar du å være forpliktet av våre bruksvilkår, som sammen med våre retningslinjer for personvern styrer RÖDER HTS HÖCKER GmbHs forhold til deg gjennom dette nettstedet.

Uttrykket RÖDER HTS HÖCKER GmbH, “oss” eller “vi” viser til eieren av nettstedet med registrert kontor i Hinter der Schlagmühle 1, Kefenrod, Tyskland, D-63699. Uttrykket “du” eller “deg” viser til den som bruker eller besøker nettstedet.

Følgende vilkår gjelder for bruk av dette nettstedet:

1.1 Innholdet på nettstedets sider er utelukkende veiledende. Opplysningene kan endres uten varsel. Det gis ingen garantier, verken av oss eller tredjeparter, for at materialet eller opplysningene som finnes eller tilbys på nettstedet er nøyaktige, tidsriktige, fullstendige eller egnet for et bestemt formål. Du godtar at disse opplysningene og dette materialet kan inneholde feil og unøyaktig informasjon, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for slike feil og unøyaktigheter så langt loven tillater det.

1.2 Opplysningene og materialet på nettstedet brukes på egen risiko. Vi påtar oss intet ansvar for dette. Det er ditt ansvar å sørge for at eventuelle produkter, tjenester eller opplysninger som er tilgjengelige via nettstedet, innfrir dine behov.

1.3 Dette nettstedet inneholder materialer som enten eies av oss eller er lisensiert til oss. Dette materialet omfatter, men er ikke begrenset til, nettstedets utforming, layout, utseende, fremstilling og grafikk. Det er ikke tillatt å gjengi eller gjenskape innholdet på nettstedet utover det som står oppgitt i opphavsrettserklæringen, som er en del av disse vilkårene.

1.4 Det er gjort oppmerksom på alle varemerker som er gjengitt på dette nettstedet, som ikke eies av eller er lisensiert til operatøren.

1.5 Uautorisert bruk av dette nettstedet kan gi grunnlag for erstatningssøksmål og/eller være et brudd på loven.

1.6 Nettstedet kan fra tid til annen inneholde koblinger til andre nettsteder. Disse koblingene kan brukes for å innhente ytterligere informasjon. Det betyr ikke at vi går god for de aktuelle nettstedene eller innholdet på dem. Vi påtar oss intet ansvar for innholdet på disse nettstedene.

1.7 Det er ikke tillatt å opprette koblinger til dette nettstedet fra andre nettsteder eller dokumenter uten at det er innhentet skriftlig forhåndstillatelse til dette fra RÖDER HTS HÖCKER GmbH.

1.8 Bruk av nettstedet og eventuelle tvister som oppstår som følge av bruk av nettstedet, er underlagt Tysklands lover.

6) Ansvarsfraskrivelse for nettstedet

Opplysningene på dette nettstedet er kun veiledende. Opplysningene er oppgitt av RÖDER HTS HÖCKER GmbH og vi vil gjøre vårt beste for å sørge for at de er oppdatert og riktige. Vi gir ingen garantier, verken eksplisitt eller underforstått, om at opplysninger, produkter, tjenester og tilknyttet grafikk på nettstedet er fullstendige, nøyaktige, pålitelige, egnet for et bestemt formål eller tilgjengelige. Innholdet brukes på egen risiko.

Vi påtar oss intet ansvar for tap eller skader, herunder, men ikke begrenset til, indirekte skader, følgeskader, tap eller skade som skyldes tap av data eller driftstap som er knyttet til bruk av dette nettstedet.

Gjennom dette nettstedet vil du kunne koble deg til andre nettsteder som RÖDER HTS HÖCKER GmbH ikke har kontroll over. Vi har verken kontroll over nettstedenes karakter, opplysningene på nettstedet eller tilgangen til nettstedene. Selv om vi legger ut koblingene betyr ikke dette at vi godkjenner eller støtter de meningene som blir uttrykt på disse nettsidene.

Vi gjør vårt beste for å sørge for at nettstedet fungerer problemfritt. RÖDER HTS HÖCKER GmbH påtar seg imidlertid intet ansvar, og kan ikke holdes ansvarlig, dersom nettstedet blir midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer som ligger utenfor vår kontroll.